Orddeling av bamboozle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bamboozle? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bam-boo-zle

Definisjon av bamboozle:

1.
Conceal one's true motives from especially by elaborately feigning good intentions so as to gain an end
He bamboozled his professors into thinking that he knew the subject well

Synonym av bamboozle:

verb snow, hoodwink, pull the wool over someone's eyes, lead by the nose, play false, deceive, betray, lead astray

Siste orddelinger av dette språket