Orddeling av banister

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banister? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ban-is-ter

Definisjon av banister:

1.
A railing at the side of a staircase or balcony to prevent people from falling

Synonym av banister:

noun bannister, balustrade, balusters, handrail, barrier

Siste orddelinger av dette språket