Orddeling av foolishness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foolishness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fool-ish-ness

Definisjon av foolishness:

1.
The trait of acting stupidly or rashly
2.
The quality of being rash and foolish
Trying to drive through a blizzard is the height of folly Adjusting to an insane society is total foolishness
3.
A stupid mistake

Synonym av foolishness:

noun folly, unwiseness, trait
noun folly, craziness, stupidity
noun stupidity, betise, folly, imbecility, mistake, error, fault

Siste orddelinger av dette språket