Orddeling av barbital

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet barbital? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bar-bi-tal

Definisjon av barbital:

1.
A barbiturate used as a hypnotic

Synonym av barbital:

noun veronal, barbitone, diethylbarbituric acid, diethylmalonylurea, barbiturate

Siste orddelinger av dette språket