Orddeling av peroration

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peroration? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ora-tion

Synonym av peroration:

noun oration
noun conclusion, end, close, closing, ending

Siste orddelinger av dette språket