Orddeling av basso

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet basso? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bas-so

Definisjon av basso:

1.
An adult male singer with the lowest voice
2.
The lowest adult male singing voice

Synonym av basso:

noun bass, singer, vocalist, vocalizer, vocaliser
noun bass, bass voice, singing voice

Siste orddelinger av dette språket