Orddeling av bondwoman

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bondwoman? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bond-woman

Definisjon av bondwoman:

1.
A female bound to serve without wages
2.
A female slave

Synonym av bondwoman:

noun bondswoman, bondmaid, bond servant
noun bondswoman, bondmaid, slave

Siste orddelinger av dette språket