Orddeling av bone

Prøver du å orddele bone? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bone

Definisjon av bone:

1.
Rigid connective tissue that makes up the skeleton of vertebrates
2.
The porous calcified substance from which bones are made
3.
A shade of white the color of bleached bones
4.
Study intensively, as before an exam
I had to bone up on my Latin verbs before the final exam
5.
Remove the bones from
Bone the turkey before roasting it
6.
Consisting of or made up of bone
A bony substance The bony framework of the body

Synonym av bone:

adj bony, boney
noun os, connective tissue
nounosseous tissue, animal material
noun ivory, pearl, off-white, white, whiteness
verb cram, grind away, drum, bone up, swot, get up, mug up, swot up, study, hit the books
verb debone, remove, take, take away, withdraw

Siste orddelinger av dette språket