Orddeling av bongo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bongo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bon-go

Definisjon av bongo:

1.
A small drum
Played with the hands
2.
Large forest antelope of central Africa having a reddish-brown coat with white stripes and spiral horns

Synonym av bongo:

nounbongo drum, drum, membranophone, tympan
nounTragelaphus eurycerus, Boocercus eurycerus, antelope

Siste orddelinger av dette språket