Orddeling av bonus

Prøver du å orddele bonus? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bonus

Definisjon av bonus:

1.
Anything that tends to arouse
His approval was an added fillip
2.
An additional payment (or other remuneration) to employees as a means of increasing output

Synonym av bonus:

noun fillip, positive stimulus
noun incentive, payment

Siste orddelinger av dette språket