Orddeling av boomerang

Prøver du å orddele boomerang? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

boomerang

Definisjon av boomerang:

1.
A curved piece of wood
When properly thrown will return to thrower
2.
A miscalculation that recoils on its maker
3.
Return to the initial position from where it came
Like a boomerang

Synonym av boomerang:

nounthrowing stick, throw stick, projectile, missile
noun backfire, miscalculation, misreckoning, misestimation
verb return, go back, get back, come back

Siste orddelinger av dette språket