Orddeling av bootstrap

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bootstrap? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

boot-strap

Synonym av bootstrap:

noun strap
verb help, assist, aid

Siste orddelinger av dette språket