Orddeling av borrowing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet borrowing? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bor-row-ing

Definisjon av borrowing:

1.
The appropriation (of ideas or words etc) from another source
The borrowing of ancient motifs was very apparent
2.
Obtaining funds from a lender

Synonym av borrowing:

noun adoption, appropriation
noun transaction, dealing, dealings

Siste orddelinger av dette språket