Orddeling av bowdlerize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bowdlerize? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bowd-ler-ize

Synonym av bowdlerize:

verb bowdlerise, expurgate, castrate, shorten, abridge, foreshorten, abbreviate, shorten, cut, contract, reduce

Siste orddelinger av dette språket