Orddeling av boxthorn

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet boxthorn? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

box-thorn

Definisjon av boxthorn:

1.
Any of various shrubs or vines of the genus Lycium with showy flowers and bright berries

Synonym av boxthorn:

nounmatrimony vine, shrub, bush

Siste orddelinger av dette språket