Orddeling av chatty

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chatty? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chat-ty

Definisjon av chatty:

1.
Full of trivial conversation
Kept from her housework by gabby neighbors
2.
Prone to friendly informal communication

Synonym av chatty:

adj gabby, garrulous, loquacious, talkative, talky, voluble
adj gossipy, newsy, communicative, communicatory

Siste orddelinger av dette språket