Orddeling av checkpoint

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet checkpoint? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

check-point

Definisjon av checkpoint:

1.
A place (as at a frontier) where travellers are stopped for inspection and clearance

Synonym av checkpoint:

noun stop

Siste orddelinger av dette språket