Orddeling av cheerio

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cheerio? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chee-rio

Definisjon av cheerio:

1.
A farewell remark
They said their good-byes

Synonym av cheerio:

noun adieu, adios, arrivederci, auf wiedersehen, au revoir, bye, bye-bye, good-by, goodby, good-bye, goodbye, good day, sayonara, so long, farewell, word of farewell

Siste orddelinger av dette språket