Orddeling av enormous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enormous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

enor-mous

Definisjon av enormous:

1.
Extraordinarily large in size or extent or amount or power or degree
An enormous boulder Enormous expenses Tremendous sweeping plains A tremendous fact in human experience That a whole civilization should be dependent on technology- Walter Lippman A plane took off with a tremendous noise

Synonym av enormous:

adj tremendous, large

Siste orddelinger av dette språket