Orddeling av chemoautotrophy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chemoautotrophy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chemoau-totro-phy

Siste orddelinger av dette språket