Orddeling av chesty

Prøver du å orddele chesty? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chesty

Definisjon av chesty:

1.
Marked by a large or well-developed chest
He was big-chested
2.
Big-shouldered and heavy-armed
3.
Having or showing feelings of unwarranted importance out of overbearing pride
An arrogant official Arrogant claims Chesty as a peacock

Synonym av chesty:

adj big-chested, robust
adj arrogant, self-important, proud

Siste orddelinger av dette språket