Orddeling av childbirth

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet childbirth? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

child-birth

Definisjon av childbirth:

1.
The parturition process in human beings
Having a baby The process of giving birth to a child

Synonym av childbirth:

noun childbearing, accouchement, vaginal birth, parturition, birth, giving birth, birthing

Siste orddelinger av dette språket