Orddeling av chink

Prøver du å orddele chink? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

chink

Definisjon av chink:

1.
(ethnic slur) offensive term for a person of Chinese descent
2.
A narrow opening as e.g. between planks in a wall
3.
A short light metallic sound
4.
Make or emit a high sound
Tinkling bells
5.
Fill the chinks of, as with caulking
6.
Make cracks or chinks in
The heat checked the paint

Synonym av chink:

noun Chinaman, Chinese
noun crack, cleft, crevice, fissure, scissure
noun click, clink, sound
verb tinkle, tink, clink, sound, go
verb plug, stop up, secure
verb check, crack

Siste orddelinger av dette språket