Orddeling av chloroform

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chloroform? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chlo-ro-form

Definisjon av chloroform:

1.
A volatile liquid haloform (CHCl3)
Formerly used as an anesthetic Chloroform was the first inhalation anesthetic
2.
Anesthetize with chloroform
Doctors used to put people under by chloroforming them

Synonym av chloroform:

noun trichloromethane, haloform, inhalation anesthetic, inhalation anaesthetic, inhalation general anesthetic, inhalation general anaesthetic
verb anesthetize, anaesthetize, anesthetise, anaesthetise, put to sleep, put under, put out

Siste orddelinger av dette språket