Orddeling av chokecherry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chokecherry? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chokecher-ry

Synonym av chokecherry:

noun fruit
nounchokecherry tree, Prunus virginiana, cherry, cherry tree

Siste orddelinger av dette språket