Orddeling av cholelithiasis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet cholelithiasis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cholelithi-a-sis

Synonym av cholelithiasis:

noun lithiasis

Siste orddelinger av dette språket