Orddeling av chopper

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chopper? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

chop-per

Definisjon av chopper:

1.
A grounder that bounces high in the air
2.
Informal terms for a human `tooth'
3.
An aircraft without wings that obtains its lift from the rotation of overhead blades
4.
A butcher's knife having a large square blade

Synonym av chopper:

noun chop, grounder, ground ball, groundball, hopper
noun pearly, tooth
noun helicopter, whirlybird, eggbeater, heavier-than-air craft
noun cleaver, meat cleaver, knife

Siste orddelinger av dette språket