Orddeling av chrysanthemum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chrysanthemum? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chrysan-the-mum

Definisjon av chrysanthemum:

1.
The flower of a chrysanthemum plant
2.
Any of numerous perennial Old World herbs having showy brightly colored flower heads of the genera Chrysanthemum, Argyranthemum, Dendranthema, Tanacetum
Widely cultivated

Synonym av chrysanthemum:

noun flower, bloom, blossom
noun flower

Siste orddelinger av dette språket