Orddeling av chymotrypsinogen

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet chymotrypsinogen? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

chy-motrypsino-gen

Siste orddelinger av dette språket