Orddeling av dogfish

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dogfish? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dog-fish

Definisjon av dogfish:

1.
Primitive long-bodied carnivorous freshwater fish with a very long dorsal fin
Found in sluggish waters of North America
2.
Any of several small sharks

Synonym av dogfish:

noun bowfin, grindle, Amia calva, ganoid, ganoid fish
noun shark

Siste orddelinger av dette språket