Orddeling av donator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet donator? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

do-na-tor

Siste orddelinger av dette språket