Orddeling av dopiest

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dopiest? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dopi-est

Definisjon av dopiest:

1.
Having or revealing stupidity
Ridiculous anserine behavior A dopey answer A dopey kid Some fool idea about rewriting authors' books

Siste orddelinger av dette språket