Orddeling av dormant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet dormant? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

dor-mant

Definisjon av dormant:

1.
In a condition of biological rest or suspended animation
Dormant buds A hibernating bear Torpid frogs
2.
(of e.g. volcanos) not erupting and not extinct
A dormant volcano
3.
Lying with head on paws as if sleeping
4.
Inactive but capable of becoming active
Her feelings of affection are dormant but easily awakened

Synonym av dormant:

adj dormant, inactive, quiescent
adj sleeping, unerect
adj hibernating, torpid, asleep
adj inactive

Siste orddelinger av dette språket