Orddeling av enantiomeric

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enantiomeric? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enan-tiomer-ic

Siste orddelinger av dette språket