Orddeling av encephalograph

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encephalograph? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cephalo-graph

Siste orddelinger av dette språket