Orddeling av endometriosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endometriosis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-dometrio-sis

Synonym av endometriosis:

noun adenomyosis, pathology

Siste orddelinger av dette språket