Orddeling av endomorphism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endomorphism? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-mor-phism

Siste orddelinger av dette språket