Orddeling av endoparasite

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endoparasite? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-dopar-a-site

Synonym av endoparasite:

noun entoparasite, entozoan, entozoon, endozoan, parasite

Siste orddelinger av dette språket