Orddeling av engineering

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet engineering? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-gi-neer-ing

Definisjon av engineering:

1.
The practical application of science to commerce or industry
2.
The discipline dealing with the art or science of applying scientific knowledge to practical problems
He had trouble deciding which branch of engineering to study
3.
A room (as on a ship) in which the engine is located

Synonym av engineering:

noun technology, application, practical application, profession
nounengineering science, applied science, technology, discipline, subject, subject area, subject field, field, field of study, study, bailiwick, branch of knowledge
nounengine room, room

Siste orddelinger av dette språket