Orddeling av enlightened

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enlightened? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-light-ened

Definisjon av enlightened:

1.
People who have been introduced to the mysteries of some field or activity
It is very familiar to the initiate
2.
Having knowledge and spiritual insight
3.
Characterized by full comprehension of the problem involved
An educated guess An enlightened electorate

Synonym av enlightened:

adj knowing, knowledgeable, learned, lettered, well-educated, well-read, educated
adj enlightened, edified, educated, informed
adj disillusioned, disenchanted
adj educated, informed
noun initiate, people

Siste orddelinger av dette språket