Orddeling av enough

Prøver du å orddele enough? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

enough

Definisjon av enough:

1.
An adequate quantity
A quantity that is large enough to achieve a purpose Enough is as good as a feast There is more than a sufficiency of lawyers in this country
2.
Sufficient for the purpose
An adequate income The food was adequate A decent wage Enough food Food enough
3.
As much as necessary
Have I eaten enough? (`plenty' is nonstandard) I've had plenty
4.
Thanks

Synonym av enough:

adj adequate, decent, sufficient
noun sufficiency, relative quantity
adv plenty

Siste orddelinger av dette språket