Orddeling av enterprise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enterprise? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-ter-prise

Definisjon av enterprise:

1.
A purposeful or industrious undertaking (especially one that requires effort or boldness)
He had doubts about the whole enterprise
2.
An organization created for business ventures
A growing enterprise must have a bold leader
3.
Readiness to embark on bold new ventures

Synonym av enterprise:

noun endeavor, endeavour, undertaking, project, task, labor
noun organization, organisation
noun enterprisingness, initiative, go-ahead, drive

Siste orddelinger av dette språket