Orddeling av salvager

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet salvager? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sal-vager

Definisjon av salvager:

1.
Someone who salvages

Synonym av salvager:

noun salvor, rescuer, recoverer, saver

Siste orddelinger av dette språket