Orddeling av enterprising

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enterprising? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-ter-pris-ing

Synonym av enterprising:

adj enterprising, energetic, gumptious, industrious, up-and-coming, entrepreneurial, adventurous, adventuresome, ambitious, energetic
adj aggressive, pushful, pushing, pushy, ambitious

Siste orddelinger av dette språket