Orddeling av entrant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entrant? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-trant

Definisjon av entrant:

1.
A commodity that enters competition with established merchandise
A well publicized entrant is the pocket computer
2.
Any new participant in some activity
3.
Someone who enters
New entrants to the country must go though immigration procedures
4.
One who enters a competition

Synonym av entrant:

noun commodity, trade goods, goods
noun newcomer, fledgling, fledgeling, starter, neophyte, freshman, newbie, novice, beginner, tyro, tiro, initiate
noun traveler, traveller
noun contestant

Siste orddelinger av dette språket