Orddeling av follicular

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet follicular? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

fol-lic-u-lar

Synonym av follicular:

adj vesicle, cyst

Siste orddelinger av dette språket