Orddeling av footslog

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet footslog? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foot-slog

Definisjon av footslog:

1.
Walk heavily and firmly, as when weary, or through mud
Mules plodded in a circle around a grindstone

Synonym av footslog:

verb slog, plod, trudge, pad, tramp, walk

Siste orddelinger av dette språket