Orddeling av pedagogics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pedagogics? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ped-a-gog-ics

Synonym av pedagogics:

nounteaching method, pedagogy, method

Siste orddelinger av dette språket