Orddeling av forbear

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forbear? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

for-bear

Definisjon av forbear:

1.
A person from whom you are descended
2.
Refrain from doing
She forbore a snicker
3.
Resist doing something
He refrained from hitting him back She could not forbear weeping

Synonym av forbear:

noun forebear, ancestor, ascendant, ascendent, antecedent, root
verb refrain

Siste orddelinger av dette språket