Orddeling av forethought

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forethought? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fore-thought

Definisjon av forethought:

1.
Planning or plotting in advance of acting
2.
Judiciousness in avoiding harm or danger
He exercised caution in opening the door He handled the vase with care

Synonym av forethought:

noun premeditation, planning, preparation, provision
noun caution, precaution, care, judiciousness

Siste orddelinger av dette språket